ประสบการณ์ตรงจากนักศึกษาปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ > Thaïlande

ประสบการณ์ตรงจากนักศึกษาปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

 
นนทภัทร พูลศิริ

ในมุมมองของผมต่อโรงเรียนธุรกิจแห่งเมืองดิฌง  (ESC Dijon) นั้น มีหลายสิ่งที่ผมรัก อย่างแรกนักเรียนไทยมีศักยภาพในความรู้เชิงทฤษฎี ซึ่งเราต้องนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ได้จริงในเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนธุรกิจแห่งนี้ได้เปิดโลกทัศน์ของผมให้เรียนรู้จากความเป็นจริง โดยผมขอกล่าวขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านอาจารย์ Ingham และท่านอาจารย์ Sander ที่คอยช่วยประศาสน์วิชาความรู้ซึ่งผมสามารถนำไปใช้ในการเขียนแผนธุรกิจได้ โดยสรุป ผมขอกล่าวชื่นชมท่านอาจารย์ทุกท่านในโรงเรียนธุรกิจแห่งนี้ ขอกล่าวชื่นชมแผนการเรียนของที่นี่ และผมเชื่อมั่นว่านักเรียนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือคณะพาณิชศาสตร์และการบัญชีจะสามารถเรียนที่นี่ได้อย่างมีความสุข โดยท่านอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนทุกท่านจะคอยให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี อีกทั้งคนไทย ณ เมืองดิฌง ก็ใจดีและอบอุ่น อาหารและวัฒนธรรมก็เยี่ยมยอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งดนตรีคลาสสิคและไวน์ ผมเป็นคนที่ชอบใช้เวลาอยู่ในห้องสมุดหรือห้องคอมพิวเตอร์เพื่อหาข้อมูลการเรียน ผมรักบรรณารักษ์ที่ใจดีทุกท่าน ทั้งนี้ผมขออนุญาตแนะนำนักเรียนทุกท่านให้เป็นคนขยัน ตั้งใจเล่าเรียน และการเรียนคือสิ่งสำคัญที่สุด นักเรียนทุกท่านยังสามารถติดต่อสมาคมนักเรียนไทย ณ กรุงปารีส โดยจะมีกิจกรรมและการประชุมนานาชาติมากมาย อาทิ กิจกรรมที่จัดร่วมกับองค์การยูเนสโก (UNESCO) โดยสำหรับตัวผมนั้นได้รู้จักกับพันธมิตรทางธุรกิจชาวฝรั่งเศสที่นี่ และผมตั้งใจจะกลับมาเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้อีกครั้ง เมื่อผมได้ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

นนทภัทร พูลศิริ (ประเทศไทย) หลักสูตรปริญญาโทด้านการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕