วิธีการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

 
ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของฝรั่งเศส
  • วิธีการติดต่อสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในหลักสูตรที่เราสนใจทำได้อย่างไร?

- ปกติแล้วแต่ละสถาบันการศึกษาจะมีเว็บไซต์ของตัวเอง รายชื่อสถาบันและเว็บไซต์ได้ถูกรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน CampusFrance เว็บไซต์ถือเป็นจุดแรกของการติดต่อ

ถ้าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนเป็นปีแรกหรือปีที่ 2 ในระดับมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี หรือในปีแรกของการศึกษาทางวิชาชีพด้านสุขภาพอนามัย (ยา ทันตกรรม ผดุงครรภ์) หรือชั้นปีแรกของโรงเรียนด้านสถาปัตยกรรม คุณต้องยื่นใบสมัครเบื้องต้นที่เรียกว่า DAP, demande d'admission préalable) ที่ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย  

**เฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐและเป็นหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น มหาวิทยาลัยเอกชนหรือหลักสูตรนานาชาติ(ภาษาอังกฤษ) ไม่ต้องยื่นเอกสารผ่านสถานทูตฯ

 

เอกสารคำขอ DAP จะต้องส่งให้สถานทูตไม่เกินกลางเดือนมกราคมของแต่ละปีเท่านั้น!!!

 

  • การ สมัครเข้าชั้นปีแรกในสถาบันอื่นๆที่ไม่ได้ใช้ระบบ DAP ที่กล่าวข้างต้น เช่นหลักสูตร IUTs, STSs, CPGEs, DUT, BTS และในสถาบันการศึกษาบางแห่ง

เข้าเว็บไซต์ Post-baccalauréat ซึ่งสามารถสมัครออนไลน์ได้ และยังสามารถหาข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้อีกด้วย

 

  • ควรสมัครขั้นต่ำกี่สถาบัน?

- เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับเข้าเรียน ควรสมัครขั้นต่ำ 3 สถาบันเป็นต้นไป เนื่องจากบางสถาบันมีจำนวนผู้สมัครมากเกินกว่าที่สถาบันการศึกษาจะรองรับได้ อย่างไรก็ตามระบบการศึกษารวมถึงสถาบันและหลักสูตรของฝรั่งเศสมีความหลากหลายสามารถตอบสนองความสนใจของผู้เรียนได้

  • คุณจะได้รับการตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยตอนไหน?

- สถาบันจะแจ้งผลการตอบรับให้นักเรียน  ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายนและ 15 กันยายนของแต่ละปีสำหรับหลักสูตรที่เปิดภาคเรียนในเดือนตุลาคม ดังนั้นในบางกรณีคุณอาจมีเวลาเตรียมตัวที่จะเดินทางเพียงไม่ถึง 1 เดือน
    

  • ขั้นตอนสุดท้าย: ลงทะเบียนเรียน

- เมื่อเดินทางถึงประเทศฝรั่งเศส ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนเข้าเรียนคือการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองที่สถาบันการศึกษา คุณต้องเลือกหลักสูตรและชำระเงินค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ  

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย คุณจะได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษา ซึ่งรับรองสถานะนักศึกษาตามกฏหมาย