วิธีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน

 
ปฏิทินการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของฝรั่งเศส

ในประเทศฝรั่งเศส ปีการศึกษาจะเริ่มขึ้นในเดือนกันยายนหรือตุลาคมและสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาและโปรแกรม ขั้นด้วยวันหยุดพักผ่อนช่วงปลายปี (คริสต์มาสและปีใหม่) ปิดเทอมย่อยหลังสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และปิดเทอมภาคฤดูร้อนเป็นเวลามากกว่า 2 เดือนในช่วงกรกฎาคมและสิงหาคม
หลักสูตร

หลักสูตรของฝรั่งเศส แบ่งออกเป็นการบรรยายในชั้นเรียนและการฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย การบรรยายในมหาวิทยาลัย จะเป็นห้องบรรยายขนาดใหญ่ ความจุตั้งแต่ 100 ถึง 1000 คน นักเรียนจะฟังและจดบันทึก อาจารย์มักจะเตรียมสรุปการบรรยาย เพื่อช่วยนักเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ

ในส่วนของห้องปฏิบัติการกลุ่มย่อยจะลงรายละเอียดมากกว่าห้องบรรยายรวม นักเรียนต้องเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

 บางโปรแกรมในมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นทางวิชาชีพ (เช่น DUT, ปริญญาตรีและปริญญาโทสายอาชีพ) จำเป็นต้องมีการฝึกงานหรือการทดลองในห้องแล็บควบคู่ไปด้วย