หลักสูตรระยะสั้นด้านภาษาและวัฒนธรรม

CampusFrance ได้จัดทำแคตตาล็อกที่รวบรวมโปรแกรมระยะสั้น  ด้านภาษาฝรั่งเศสสำหรับชาวต่างชาติ (fle) ในสถาบันที่เป็นสมาชิกของ CampusFrance

ในแคตตาล็อกแนะนวเกี่ยวกับความหลากหลายของหลักสูตรและอธิบายเกี่ยวกับการนับหน่วยกิต ECTS (European Credit Transfer System) การออกใบรับรองคุณวุฒิ ใบประกาศ และอื่นๆ


แคตตาล็อกออนไลน์ถูกจัดทำให้ง่ายต่อการค้นหา นักเรียนสามารถกรอกรายชื่อหลักสูตรที่ต้องการเรียน ระดับภาษา หลักสูตรมีให้เลือกทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรม สามารถเลือกภาษาได้ทั้งอังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน

http://www.shortprograms.campusfrance.org