เอกลักษณ์ในการใช้ชีวิตแบบฝรั่งเศส

 
การเรียนต่อฝรั่งเศสหมายรวมถึงการสัมผัสวิถีชีวิตแบบฝรั่งเศสซึ่งมีเอกลักษณ์และน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง คุณรู้ไหมว่าประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวชมมากที่สุด

 

ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์อย่างมาก มีพรมแดนทางธรรมชาติทั้งภูเขา ทะเล มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีวัฒนธรรมที่แฝงอยู่กับวิถีชีวิตของคนฝรั่งเศสอย่างแทบจะแยกไม่ได้ ในด้านคุณภาพชีวิต ฝรั่งเศสมีระบบประกันสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสูง การคมนาคมสะดวกสบาย มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน


In France, you'll have access to a vast array of athletic, touristic, and cultural opportunities that your student discount makes very affordable.

Many of France's institutions of higher education are found in city centers in immediate proximity to the vibrant social and cultural life of French cities. Museums, bookstores, cinemas, theaters, and cafes are always within easy reach.