เรียนต่อด้านศิลปะที่ประเทศฝรั่งเศส

 

กระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสารแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อด้านศิลปะ การออกแบบ และการสื่อสารในประเทศฝรั่งเศส ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์ด้านบนซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันและหลักสูตรที่เปิดสอน วิธีการการสมัครเข้าศึกษา วุฒิบัตร การฝึกปฏิบัติงาน และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้จัดทำขึ้นเป็นลักษณะถาม-ตอบ ฉบับภาษาอังกฤษ และฝรั่งเศส เพื่อง่ายต่อความเข้าใจของคนทั่วไปที่สนใจศึกษาในระดับสูงสายศิลปะในประเทศฝรั่งเศส

 

CampusFrance มีเว็บไซต์เกี่ยวกับด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะตาม link ด้านล่าง