พบปะนักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

 
แนะแนวศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศสนักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2555 เจ้าหน้าที่หน่วยงาน CampusFrance มีโอกาสแนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศสให้แก่น้องๆ โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 จำนวนกว่า 400 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

CampusFrance เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความร่วมมือกับศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ในการเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลแก่นักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส

 

ติดตามภาพบรรยากาศภายในงานแนะแนวศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศสได้ที่ https://www.facebook.com/CampusFranceThailand