วิดีโอแนะนำประเทศฝรั่งเศสในมุมมองใหม่

 

ฝรั่งเศสถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีอารยธรรมเก่าแก่และสั่งสมมานานมากที่สุดของโลก แต่ก็ยังมีเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าและทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเช่นเดียวกัน