CampusFrance กรุงเทพฯ ต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
CampusFrance กรุงเทพฯ ต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษา 11 คน และอาจารย์ Agnieszka Atthasit จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมออฟฟิส CampusFrance สำนักงานกรุงเทพ และรับฟังการบรรยายเรื่องระบบการศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและการสอบชิงทุนสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคุณ Anne-Emmanuelle Grossi ผู้ช่วยที่ปรึกษาทูตฝ่ายความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศสให้คำแนะนำเรื่องการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสและทุนการศึกษาสายภาษา 

นักศึกษาทั้ง 11 คนมีความสนใจในภาษาฝรั่งเศสเป็นอย่างมากและได้เลือกภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่สอง และมีความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศสอยู่ในเกณฑ์ดี

ติดตามชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/CampusFranceThailand