ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน Franco-Thai สายภาษา ประจำปีการศึกษา 2012-2013

 
รายชื่อผู้ได้รับทุน Franco-Thai สายภาษา

หลังจากเปิดรับสมัครทุนเพื่อศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศสในระดับปริญญาโทและเอก ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 คณะกรรมการพิจารณาคัดสรรทุนประชุมร่วมกันและทำการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับทุนศึกษาต่อสายภาษา

 

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนได้ทางเวบไซต์  http://www.francothai-science.com/scholarships