ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน Franco-Thai ประจำปีการศึกษา 2012-2013

 
รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน Franco-Thai ประจำปีการศึกษา 2012-2013

หลังจากเปิดรับสมัครทุนเพื่อศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศสในระดับปริญญาโทและเอก ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 คณะกรรมการพิจารณาคัดสรรทุนประชุมร่วมกันและทำการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับทุนศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนได้ที่เวบไซต์ http://www.francothai-science.com/scholarships/