สัมมนาศึกษาต่อกับโรงเรียนบริหารและการจัดการ Burgundy School of Business > Thaïlande

สัมมนาศึกษาต่อกับโรงเรียนบริหารและการจัดการ Burgundy School of Business

 
2 เมษายน 2555
สัมมนาศึกษาต่อกับโรงเรียนบริหารและการจัดการ

หน่วยงาน CampusFrance สถานทูตฝรั่งเศส ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องการศึกษาต่อด้านบริหารธุรกิจและการจัดการในประเทศฝรั่งเศส นำเสนอโดยคุณ Bérangère Moindrot เจ้าหน้าที่จากสถาบัน Burgundy School of Business สถาบันชั้นสูงด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ

ปัจจุบันสถาบัน Burgundy School of Business เปิดหลักสูตรบริหารและการจัดการทั้งในระดับปริญญาตรีและโท ซึ่งทำการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สถาบันนี้ได้รับการยอมรับจาก Conférences des Grandes Ecoles และเปิดรับนักศึกษาทั้งฝรั่งเศสและต่างชาติ โดยมีนักศึกษาต่างชาติคิดเป็นร้อยละ 35 ของนักศึกษาทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีการหมุนเวียนของอาจารย์ผู้สอนจาก 15 ประเทศ ทุกๆปี 

 

เวลา : 17.30 น.
สถานที่ : CampusFrance Desk ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบัน : http://www.bsbu.eu

สำรองที่นั่งได้ฟรีที่ 02-6272113-4 หรือส่งอีเมลมาที่ bangkok@campusfrance.org

 

 

Address:
หน่วยงาน CampusFrance สถานทูตฝรั่งเศส
29 ถนนสาทรใต้
กรุงเทพฯ
10120
Thailand