ปารีสได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน

 

QS ได้ทำการสำรวจเมืองที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนนักศึกษาโดยใช้ตัวชี้วัด 12 ตัว แบ่งออกเป็นด้านหลักๆ 5 ด้าน คือ คุณภาพของของสถาบันการศึกษา ความหลากหลายทางเชื้อชาติของนักศึกษา คุณภาพชีวิต จำนวนประชากร และค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลการสำรวจพบว่า ปารีสได้รับอันดับ 1 เหนือกว่าลอนดอนและบอสตัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคุณภาพชีวิต และคุณภาพการศึกษาที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้จ้างงาน

นอกเหนือจากปารีสแล้ว เมืองในประเทศฝรั่งเศสที่ติดอันดับด้วยได้แก่ ลียง ได้อันดับ 14 และเมืองตูลูส ได้อันดับ 46

ข้อมูลเพิ่มเติม: QS Best Student Cities in the World 2012 ในเว็บไซต์ http://www.topuniversities.com/student-life/best-student-cities/2012/


ที่มาของบทความ:
www.campusfrance.org