Workshop การเขียน CV+Motivation letter ฟรี!

 
Workshop การเขียน CV+Motivation letter ฟรี! CV+Motivation letter เป็นเอกสารจำเป็นในการสมัครงาน สมัครเรียน หน่วยงาน Campus France เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมเอกสารดังกล่าว ที่จะช่วยให้ผู้สมัครสามารถสมัครงานหรือสมัครเรียนได้อย่างประสบความสำเร็จ
Appointments, Thailand
"WORKSHOP: CV + Motivation letter"
.
.
สมัครงาน สมัครเรียน ศึกษาต่อ และขอทุน
.
.
วัน-เวลา ฝึกอบรม: 4 รอบ
1. วันจันทร์ที่ 28 ธ.ค. 2558
2. วันพุธที่ 13 ม.ค. 2559
3. วันพุธที่ 20 ม.ค. 2559
4. วันพุธที่ 27 ม.ค. 2559
เวลา 14.00 – 15.00 น. (1 ชม.)
.
สถานที่:
Campus France
ชั้น 2 Alliance Française
สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯ ถนน วิทยุ
.
.
*ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ!!
ที่ https://goo.gl/ubKmuZ

(เลือกวัน-เวลาที่สะดวกได้/ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)
.
.
สอบถาม
Email: bangkok@campusfrance.org
Tel: 02 627 2160 / 02 670 4285