เชิญร่วมฟรี ESSEC MASTER CLASS AND CONSULTATION วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา : 13.00 น. - 17.00 น. โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท


สถาบันบริหารธุรกิจ ESSEC (ESSEC Business School) เปิดทำการสอนในกรุงปารีสในปี 1907, เป็นหนึ่งในสถาบันบริหารธุรกิจระหว่างประเทศชั้นนำของโลก

หลักสูตรปริญญาโทของสถาบันบริหารธุรกิจ ESSECเป็นที่รู้จักกว้างขวางและได้รับการจัดอันดับ โดย Financial Times, The Economist, L'Etudiant

หลักสูตรปริญญาโทที่โดดเด่นของสถาบัน ESSEC :
 Master of Science in Management
 Master in Finance
 Advanced Master in Strategy & Management of International Business
 MSc in Marketing Management & Digital
 MSc in Data Sciences & Business Analytics


ใน Information Session คณะกรรมการรับสมัครจากสถาบันบริหารธุรกิจ ESSEC จะให้คำปรึกษาฟรี! แด่ผู้ที่สนใจ และนี่เป็นโอกาสที่คุณจะได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากตัวแทนของสถาบัน ESSEC และยังช่วยลดขั้นตอนในการสมัครให้เร็วขึ้นในการสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท

และฟรีสัมนาหัวข่ิอ "How Digital Word-of-Mouth Impacts Purchase Decision" โดย Prof Tuck Chung, รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของ ESSEC's Master of Science (MSc) ในการจัดการการตลาดและโปรแกรมดิจิตอลลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ฟรีเพื่อรับโอกาสที่ดีของคุณในอนาคต!
ลงทะเบียนที่นี่ :: http://bit.ly/2GRPOmT

หมายเหตุ : หากคุณต้องการเข้ารับคำปรึกษาเป็นรายบุคคลแบบส่วนตัว (ฟรี) กรุณาส่ง CV ของคุณมาที่ marketing_thailand@envisionrecruit.com


รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.icontact-archive.com/Tw8sBwLUbjRErct-Yc5HObl_XeIt-ce-?w=4