เปิดรับสมัครออนไลน์โรงเรียนด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม

 
หมดเขต 15 กุมภาพันธ์ 2561 ONLINE APPLICATIONS FOR ART, FASHION, DESIGN, MUSIC, ARCHITECTURE, 3D ANIMATION,… HIGHER SCHOOLS IN FRANCE

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม สามารถสมัครออนไลน์ผ่านเครือข่ายโรงเรียนด้านศิลปะหรือ CampusArt Network ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ทางhttps://toucan.campusfrance.org/#/candidature/choice/session


CampusArt เป็นเครือข่ายโรงเรียนเฉพาะทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมในฝรั่งเศสที่เป็นสมาชิกของ Campus Franceโดยการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัยแห่งประเทศฝรั่งเศส กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงสมาพันธ์โรงเรียนด้านศิลปะแห่งชาติ

เว็บไซต์ www.campusart.org ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนด้านศิลปะ (ศิลปะพลาสติก ออกแบบ ภาพยนตร์ แฟชั่น ดนตรี การออกแบบภายใน เป็นต้น) รวมถึงการเรียนด้านสถาปัตยกรรม และยังช่วยแนะแนวเกี่ยวกับโรงเรียนที่เปิดสอนด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม ทั้งโรงเรียนเอกชนและรัฐบาล หรือแม้แต่ในมหาวิทยาลัย ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ดังกล่าวเป็นตัวช่วยในการค้นหาหลักสูตรต่างๆตั้งแต่หลักสูตรเตรียมความพร้อม ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่เปิดสอนในกลุ่มโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของเครือข่าย

นอกจากในส่วนของการค้นหาข้อมูล ท่านยังสามารถดำเนินการสมัครทางออนไลน์ผ่าน https://toucan.campusfrance.org/#/candidature/choice/session โดยส่งเอกสารครั้งเดียวแต่เอกสารของท่านจะไปถึงโรงเรียนด้านศิลปะมากกว่า 120 โรงเรียน

 

ขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมา ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น จนกว่าผู้สมัครจะยืนยันการเข้าศึกษาในสถาบันที่ตอบรับมา

การสมัครออนไลน์สามารถทำได้จากทั่วโลก

ปฏิทินการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ :

6 พฤศจิกายน 2560 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 : เปิดรับสมัครออนไลน์

 เริ่มต้นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือ Video Conference และเริ่มต้นการเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน CampusArt

15 มีนาคม 2561 : ประกาศผลผ่านแพลตฟอร์ม CampusArt.org (log in เพื่อตรวจสอบผล)

30 มีนาคม - 15 เมษายน 2561 : ผู้สมัครเลือกสถาบัน ยืนยันการเข้าเรียน (หรือปฏิเสธ)

15 เมษายน 2560 : วันสุดท้ายของการยืนยันเข้าศึกษาในสถาบันที่ตอบรับให้ท่านเข้าศึกษา

 17 เมษายน 2561 : นักศึกษาจัดเตรียมและส่งเอกสารตัวจริงสำหรับการลงทะเบียนล่วงหน้าให้สถาบัน และสถาบันส่งจดหมายยืนยันให้กับนักศึกษา

 

โบรชัวร์แนะนำขั้นตอนการสมัคร

https://www.campusfrance.org/fr/ressource/campusart-promotion-des-etudes-superieures-en-art-design-mode-musique-3d-architecture