เปิดรับสมัครออนไลน์โรงเรียนด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม

 
หมดเขต 15 กุมภาพันธ์ 2560

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม สามารถสมัครออนไลน์ผ่านเครือข่ายโรงเรียนด้านศิลปะหรือ CampusArt Network ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ทางhttp://candidature.campusfrance.org/candidature/campusart.html


CampusArt เป็นเครือข่ายโรงเรียนเฉพาะทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมในฝรั่งเศสที่เป็นสมาชิกของ Campus Franceโดยการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัยแห่งประเทศฝรั่งเศส กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงสมาพันธ์โรงเรียนด้านศิลปะแห่งชาติ

เว็บไซต์ www.campusart.org ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนด้านศิลปะ (ศิลปะพลาสติก ออกแบบ ภาพยนตร์ แฟชั่น ดนตรี การออกแบบภายใน เป็นต้น) รวมถึงการเรียนด้านสถาปัตยกรรม และยังช่วยแนะแนวเกี่ยวกับโรงเรียนที่เปิดสอนด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม ทั้งโรงเรียนเอกชนและรัฐบาล หรือแม้แต่ในมหาวิทยาลัย ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ดังกล่าวเป็นตัวช่วยในการค้นหาหลักสูตรต่างๆตั้งแต่หลักสูตรเตรียมความพร้อม ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่เปิดสอนในกลุ่มโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของเครือข่าย

นอกจากในส่วนของการค้นหาข้อมูล ท่านยังสามารถดำเนินการสมัครทางออนไลน์ผ่าน http://candidature.campusfrance.org/candidature/campusart.html โดยส่งเอกสารครั้งเดียวแต่เอกสารของท่านจะไปถึงโรงเรียนด้านศิลปะมากกว่า 70 โรงเรียน

โรงเรียนจะประกาศผลตอบรับเข้าศึกษาในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เพื่อให้นักศึกษามีเวลาเตรียมตัวสำหรับการเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส

ขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมา ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น จนกว่าผู้สมัครจะยืนยันการเข้าศึกษาในสถาบันที่ตอบรับมา

การสมัครออนไลน์สามารถทำได้จากทั่วโลก

ปฏิทินการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ :

2 พฤศจิกายน 2559 - 15 กุมภาพันธ์ 2560 : เปิดรับสมัครออนไลน์

15 กุมภาพันธ์ 2560  :  วันสุดท้ายของการยื่นเอกสารออนไลน์

 เริ่มต้นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือ Video Conference และเริ่มต้นการเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน CampusArt

15 มีนาคม 2560 : ปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน CampusArt

30 มีนาคม 2560 : เริ่มประกาศผลตอบรับเข้าศึกษา / ผู้สมัครเลือกสถาบัน

15 เมษายน 2560 : วันสุดท้ายของการยืนยันเข้าศึกษาในสถาบันที่ตอบรับให้ท่านเข้าศึกษา / เว็บไซต์รับสมัครปิดการดำเนินการ

17 เมษายน - ต้นเดือนพฤษภาคม 2560 : จัดเตรียมและส่งเอกสารลงทะเบียนล่วงหน้าตัวจริงให้กับนักศึกษา