มหิดลเปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท 2 สถาบันด้าน General Management

 
มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัย Toulouse ประเทศฝรั่งเศส เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทด้านบริหาร 2 สถาบันค่ะ - Double Degree in Management

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาหลักสูตรด้านบริหารอยู่ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสถาบัน IAE Toulouse ประเทศฝรั่งเศสจัดหลักสูตรปริญญาโท 2 สถาบัน (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) โดยผู้จบการศึกษาจะได้รับปริญญา Master of Management จากมหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญา International Management จากมหาวิทยาลัย Toulouse ประเทศฝรั่งเศส

การศึกษาจะใช้เวลา 5 ภาคการศึกษา 3 ภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล และอีก 2 ภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัย Toulouse ประเทศฝรั่งเศส

“Earn two degrees from Asia and Europe within only 5 terms”

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 มกราคม 2558
สอบข้อเขียน วันที่ 18 มกราคม 2558
สอบสัมภาษณ์ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ประกาศผล วันที่ 12 มีนาคม 2558

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cmmu.mahidol.ac.th/cmmu/index.php/cmmu-programs/master-of-management-international-program/general-management