ประกาศเรื่อง การประกาศผลทุน Franco-Thai 2016

 
** ประกาศสำหรับผู้สมัครทุน Franco-Thai !! ** เรื่อง การประกาศผลทุน Franco-Thai 2016

1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก(เอกสาร) จะได้รับการติดต่อจากคณะกรรมการทุนภายใน 15-16 มีนาคม 2559 นี้เท่านั้น เพื่อทำการนัดหมายวัน เวลา สัมภาษณ์ต่อไป

**** ยกเว้นกรณีผู้สมัครในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ"การเรียน/การสอนภาษา ฝรั่งเศส" อาทิ FLE, LEA, Lettre, Litérature ฯลฯ จะได้รับการติดต่อเพิ่มเติมในภายหลัง***

 

 

2. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ จะเริ่มเข้าสัมภาษณ์ในช่วงสัปดาห์หน้า (วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป)

 

 

3. การประกาศผลรอบสุดท้าย(สำหรับผู้ผ่านการสัมภาษณ์) จะประกาศผล กลางเดือน พฤษภาคม 2559 นี้ โดยจะประกาศรายชื่อผ่านหน้าเว็บไซต์และ Facebook Campus France Thailand นี้

 

 

ผู้ที่มีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถติดต่อหน่วยงานได้
Email: bangkok@campusfrance.org
Tel: 02 627 2160