ประกาศย้ายที่ทำการ Campus France > Thaïlande

ประกาศย้ายที่ทำการ Campus France

 
หน่วยงาน Campus France ย้ายที่ทำการ
Contact, กรุงเทพฯ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป Campus France จะย้ายที่ทำการไปยังอาคารใหม่ ชั้น 2 เลขที่ 179 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ท่านสามารถติดต่อหน่วยงานทางโทรศัพท์ได้ที่  02 670 42 85-87 หรือนัดหมายเพื่อขอคำปรึกษาที่หน่วยงานได้ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ค่ะ