ทุนป.โท ป.เอกและวิจัย "Make our Planet Great Again"

 
ทุนด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระดับปริญญาโท ปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก(Post-doc)

ด่วนที่สุด!! ทุนมาใหม่!!!

ทุนเรียนต่อสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ระดับ ป.โท ป.เอก และทำวิจัยระดับหลังปริญญาเอก(Post-doc)

โดยรัฐบาลฝรั่งเศส

สาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ พลังงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สอดคล้องนโยบายและวิสัยทัศน์ "Make Our Planet Great Again"

ของประธานาธิบดีฝรั่งเศส Emmanuel MACRON 

 

ทุนระดับป. โท 1-2 ปี

(ประมาณ 50 ทุน จากทั่วโลก)

https://www.campusfrance.org/en/master-s-excellence-grants

 

ทุนระดับป.เอก แบบCo-Finance ระยะ 3 ปี 

(ประมาณ 20 ทุน จากทั่วโลก)

https://www.campusfrance.org/en/co-financing-of-3-year-doctoral-contracts

 

ทุนวิจัยระดับหลังป.เอก Post-doc แบบ Co-Finance ระยะ 1-2 ปี

(ประมาณ 20 ทุน จากทั่วโลก)

https://www.campusfrance.org/en/co-financing-of-12-to-24-month-postdoctoral-research-contracts 

 

ทุนวิจัยระดับหลังป.เอก Post-doc ระยะสั้น 14 วัน ถึง 5 เดือน

(ประมาณ 40 ทุนจากทั่วโลก)

https://www.campusfrance.org/en/short-stays-14-days-to-5-months-for-foreign-researchers

 

 

ขั้นตอนการสมัครอย่างละเอียด

https://www.campusfrance.org/en/how-to-apply-for-the-make-our-planet-great-again-programs

 

เปิดสมัครแล้ววันนี้

12 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2561 

ประกาศผลสัปดาห์ที่ 18 มิถุนายน 2561

 

หาหลักสูตร (Master)

http://taughtie.campusfrance.org

 

หลักสูตร สถาบันวิจัย ระดับป.เอกและหลังป.เอก (Ph.D. / Post-doc)

https://doctorat.campusfrance.org/phd/dschools/main

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดูที่ https://www.campusfrance.org/en/make-our-planet-great-again-launch-of-4-subsidies-programs

 

มีคำถาม

ติดต่อ mopga@campusfrance.org เท่านั้น!!