ทุนการศึกษา SHARE ระหว่าง EU และ ASEAN

 
"แชร์" เป็นทุนการศึกษาโดยสหภาพยุโรป เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูมิภาค เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความเป็นสากลของสถาบันการศึกษาและนักศึกษาแห่งภูมิภาคอาเซียน

 

ทุนการศึกษา SHARE ระหว่าง EU และ ASEAN

 

เกี่ยวกับทุนการศึกษา SHARE

"แชร์" เป็นทุนการศึกษาโดยสหภาพยุโรป เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูมิภาค เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความเป็นสากลของสถาบันการศึกษาและนักศึกษาแห่งภูมิภาคอาเซียน ตอบสนองการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015 เป็นต้นไป จุดประสงค์หลักคือการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง EU และสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และสร้างประโยชน์ด้านการอุดมศึกษาหลากรูปแบบทั่วภูมิภาคอาเซียน

 

ผู้ร่วมสนับสนุนทุน

British Council, German Academic Exchange Service (DAAD), EP-Nuffic, Campus France, European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) และ European University Association (EUA) จะทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนระหว่างปี 2015 ถึง 2018 เพื่อขับเคลื่อนโครงการ

 

 

ขั้นตอนการสมัคร

 

diagram-scholarship

ขั้นที่ 1 : สมัครมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ SHARE (คลิ๊กที่นี่ )

ขั้นที่ 2 : สมัครขอรับทุน SHARE

ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยก่อนจึงจะขอสมัครรับทุนได้ โดยการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนจะเป็นดุลยพินิจของทางสถาบันเองทั้งหมด ในขณะที่ SHARE จะเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุนเท่านั้น

 

ผู้สมัครควรดำเนินการสมัครเรียนให้เร็วที่สุด เพราะบางครั้งขั้นตอนต่างๆ จะต้องใช้ระยะเวลา 

ข้อสังเกต:

ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษได้เท่านั้นในสถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการSHARE ในประเทศสมาชิกอาเซียน

ผู้สมัครสามารถสมัครขอรับทุนได้หลังจากที่ขั้นตอนการสมัครเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น

 

เอกสารที่จำเป็นในขั้นตอนการสมัครออนไลน์:

 • จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ขอสมัครเข้าเรียน
 • จดหมายรับรองจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด
 • ผลการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • รูปถ่าย

ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายของ

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา(ค่าเล่าเรียน)
 • ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิต
 • ตั๋วเครื่องบิน (ในและต่างประเทศ)
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินช่วยเหลือแรกเข้า
 • อุปกรณ์การเรียน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ระยะเวลาทุน 1 เทอม
Source: 
http://www.share-asean.eu/